اعضای شورای عالی

  • محمد طاهر یکاولنگی

خشونت محافظان رییس جمهور در برابر یک خبرنگار

مسعود انصار، خبرنگار رادیو کلید می گوید که روز گذشته، از سوی محافظان رییس جمهوری به شدت توهین و تحقیر شده است. روز گذشته، رییس جمهور به وزارت خارجه رفته و به دلایل امنیتی، اکثر جاده های مرکز شهر مسدود شده بود.

ادامه مطلب...

اعلامیه ها

دسترسی به رسانه های اجتماعی، دشوار شده است

شماری از کاربران شبکه های اجتماعی به ویژه“فیسبوک” شکایت دارند که دسترسی آنها به این رسانه ها، مشکل شده است

صفحه فیسبوک ما