اعضای شورای عالی

  • محمد طاهر یکاولنگی

همکاری حکومت در راستای تامین امنیت خبرنگاران در ولایت فراه ستودنیست

در اثر وضعیت جنگی که در ولایت فراه پیش آمده بود، خبرنگاران و رسانه های محلی در ولایت فراه در معرض تهدید امنیتی قرار داشتند. در اثر…

صفحه فیسبوک ما