اعضای شورای عالی

  • محمد طاهر یکاولنگی

درخواست تعیین نمایندۀ ویژۀ سازمان ملل در امور مصونیت خبرنگاران

محمد سرور دانش، معاون دوم رییس جمهور که به نماینده گی از افغانستان در اجلاس عمومی سازمان ملل شرکت کرده است، خواهان تعیین نمایندۀ ویژه در امور مصونیت خبرنگاران شد. در بیانیۀ آقای دانش که در این اجلاس ایراد شد….

ادامه مطلب...

اعلامیه ها

برخورد دوگانۀ حکومت با آزادی بیان، نگران کننده است

لت و کوب خبرنگاران از سوی نیرو های امنیتی، در جریان سفر رییس جمهور به ولایت بامیان، یکبار دیگر مشکل خشونت با خبرنگاران را برجسته ساخت.
حد اقل سه تن از خبرنگاران رسانه های محلی و سرتاسری در بامیان می گویند که از سوی ماموران امنیت ملی و محافظان رییس جمهور، مورد لت کوب قرار گرفته اند.
در ماه های گذشته تلاش های فراوانی برای تامین مصونیت خبرنگاران انجام شد. از این میان،نهاد های حامی و صنفی خبرنگاران در تماس با دفتر ریاست جمهوری، طرزالعمل مصونیت خبرنگاران و رسانه ها را آماده ساختند که هفتۀ گذشته در نشست شورای امنیت ملی، مورد تصویب قرار گرفت.
با این حال، خشونت های اخیر نشاندهندۀ این است که حکومت در حرف ، شعار جلوگیری از خشونت علیه خبرنگاران و تامین مصونیت آنها را بالا می کند؛ اما در عمل، میزان خشونت ها رو به افزایش است.
به اساس آمار موجود، از آغاز سال تا کنون، بیش از 60 مورد خشونت علیه خبرنگاران ثبت شده است که در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته، نزدیک به 20 درصد افزایش را نشان می دهد.
اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان، در حالی که تلاش های حکومت برای ایجاد پالیسی های جدید به منظور تامین مصونیت و جلوگیری از خشونت علیه خبرنگاران را استقبال می کند، تاکید دارد که طرح این پالیسی ها به تنهایی، سبب رفع مشکلات نمی شود و تا زمانی که حکومت به اقدامات عملی در این زمینه، نپردازد، نگرانی های جامعۀ رسانه یی افغانستان، همچنان پا برجاست.
این اتحادیه یکبار دیگر تقاضا دارد تا عاملین قضیۀ بامیان شناسایی شده و مورد پیگرد قرار گیرند.
ما همچنان می خواهیم تا قضیۀ توهین و تحقیر خبرنگار کلید که هفتۀ گذشته اتفاق افتاد و عامل آن از محافظان رییس جمهور بود، با جدیت پیگیری شود.
قبلاً ریاست جمهوری در این زمینه اعلام کرده بود که به بررسی قضیه پرداخته می شود؛ اما تا هنوز نتایج این بررسی ها، معلوم نیست.
اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان با تاکید بر ارزش هایی چون آزادی بیان، فعالیت آزاد رسانه و حق دسترسی به اطلاعات، از حکومت می طلبد که اقدامات جدی و عملی را در این زمینه ها، سرلوحۀ کار خویش قرار دهد.

شورای اجرائیۀ اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان

صفحه فیسبوک ما