اعضای شورای عالی

  • محمد طاهر یکاولنگی

خشونت علیه خبرنگاران در زابل و پکتیکا

روزگذشته شهردار ولایت زابل، خبر نگار هفته نامۀ تاتوب را در یک صحبت تیلیفون توهین و تهدید کرده است. در نوار صوتی که در ختیار اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان قرار داده شده،کریم الله حکیمی شهردار زابل، با الفاظ رکیک ، محبوب حکیمی خبرنگار هفته نامۀ….

ادامه مطلب...

به مصونیت عاملین خشونت علیه خبرنگاران پایان داده شود

امروز(دوم نوامبر 2016) روز جهانی رفع مصونیت از عاملین خشونت علیه خبرنگاران است. سالزمان ملل متحد این روز را به نام….

صفحه فیسبوک ما